omoss

Bokningsvillkor

Vänligen läs igenom samtliga bokningsvillkor.
Här finns angivet vad ni kan förvänta er för utrustning och service, men också vad som inte är tillåtet att göra i lokalen. Ersättning tas ut om reglerna inte följs!

Skriftlig överenskommelse som båda parter ska skriva under.
Vid bokning ska en ifylld Överenskommelse omgående skickas till oss.

Betalning
Lokalen bokas när bokningsavgiften inkommit till vårt bankgiro.
Resterande belopp  betalas senast 14 dagar innan tillträdesdagen. 
Vi lämnar inte ut nycklarna om hyran inte är betald.

Bokningsavgift
Bokningsavgift: 2000kr

Avbokningsvillkor
Vid återbud före 6 månader innan festdatum återbetalas bokningsavgiften direkt.
Vid återbud senare än 6 månader innan festdatum återbetalas denna avgift om lokalen blir uthyrd till någon annan.
Betald bokningsavgift avräknas naturligtvis från slutbetalningen.

Preliminär bokning
Lokalen kan bokas preliminärt i 2 veckor.
Därefter måste besked lämnas om man önskar hyra lokalen alt. ha den preliminärt bokad ytterligare 2 veckor.
I annat fall stryks bokningen.
Om någon annan under dessa 2 veckor vill hyra lokalen, måste man bestämma sig omgående.

Vi hyr inte ut till ungdomsfester av olika slag t.ex. 18/20/25 år etc. eller olika typer av studentfester.

Tider:
Hyresgästen har tillträde till lokalen kl. 12.00 festdagen och skall lämna den senast kl. 11.00 dagen efter.
Tidsgräns på natten är kl 02.30 om inte annat är överenskommet p.g.a. olika omständigheter.


Utökad hyrtid
Om så önskas, och om den inte är uthyrd, finns möjlighet att hyra lokalen dagen innan festen för dukning och andra förberedelser.
Lokalen går att hyra också dagen efter festen för att under dagtid för presentöppning, brunch och återsamling av gästerna.
Serveringen får ni sköta själva den dagen och vi tar hand om disken efteråt.

Utrustning
Lista på utrustning som ingår i hyran finns här.

Personal
Det är ett krav från vår sida att det alltid skall finnas 1 st personal
på plats som anlitats av oss p g a säkerhetsmässiga skäl.
Denna person har i första hand ansvar för att disk och köksutrustning sköts på rätt sätt, men är naturligtvis tillgänglig under kvällen för andra förekommande sysslor.
Denna kostnad tillkommer som en separat utgift.
Övrig kökspersonal kan hyresgästen själv ordna, men vi hjälper gärna till med detta.

Nedanstående är en ungefärlig uppskattning av hur många som behöver vara i köket.
Upp till 50 gäster, 2 person i köket
50-80 gäster, 3 i köket
80-100 gäster, 4 i köket.
Speciella omständigheter kan göra att antalet kan bli fler eller färre.
Vid servering vid bordet krävs det fler.

 

Konferenshjälp:
Om lokalen hyrs för annan sammankomst dagtid, t ex konferens, produktdemonstration eller liknande, kan vi ordna hjälp som håller i praktiska förberedelser i lokalen samt sköter kök (förtäring, kaffe, disk etc) under dagen.

Internet:
Finns WIFI.

Städning
Städning ingår i hyran.
Diskning måste utföras festkvällen.

Glitter
Gällande pulverglitter som dekoration på borden, önskar vi att detta inte används i lokalen. Det fastnar överallt och är nästan omöjligt att få bort.
 • fb

  Följ oss på Facebook!

  Här hittar du aktuella nyheter
  och erbjudanden!
 • letter

  Sörgården Event

  Roslöv Sörgården
  247 97 Flyinge
 • phone

  Kontakta oss

  046-23 30 70
  sorgardenevent@gmail.com